Dokončiť cenovú ponuku

Po vyplnení nazáväznej objednávky Vás budú naši pracovníci 
v priebehu dňa telefonicky alebo písomne kontaktovať.

Doplňujúce info:

Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia.

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v náväznosti na zmeny cien výrobcov alebo v dôsledku zmeny kurzu. 

Platná cena tovaru je vždy uvedená pri potvrdení objednávky.

/
Celkom k úhrade:

Adresa dodania

Spôsob dodania:
Spôsob platby:

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“), týmto udeľujem spoločnosti LB SERVIS SK s.r.o. , súhlas so spracovaním mojich osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.